Afscheid als schepen

Beste vrienden,Jullie weten ongetwijfeld allemaal al dat Mechelen vanaf januari 2013 een andere coalitie zal krijgen en dat ik op 31 december onherroepelijk de deur van het stadhuis moet toetrekken en afscheid moet nemen van mijn schepenmandaat.

Hoe neem je nu afscheid van iets waar je je 12 jaar lang met hart en ziel hebt voor ingezet? Dat is de vraag die me al enkele dagen/weken bezighoudt… Eén ding is duidelijk, het is geen gemakkelijke opgave en ik heb het er echt moeilijk mee. Ik denk niet dat ik me iets te verwijten heb. Ik heb me 100% ingezet, hard gewerkt, veel initiatieven genomen en kunnen doorwegen op het beleid. En ik heb veel mensen individueel kunnen helpen. Ik heb echter geen keus, dat is de harde realiteit van de politiek. Het zal met veel spijt in het hart zijn dat ik de deur achter mij zal dicht trekken.

Het was me een voorrecht om u te dienen en ten dienste te staan van mijn geliefde stad, haar bewoners en tal van verenigingen en organisaties.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die mij de afgelopen 12 jaar op één of andere manier heeft geholpen. Zonder jullie hulp had ik nooit alles kunnen realiseren. In het bijzonder wil ik mijn naaste medewerkers, Marliese en Robin danken en alle medewerkers van de administratie. Bedankt iedereen en het gaat jullie goed!

In alle bescheidenheid kan ik wel met een tevreden gevoel terugkijken op de voorbije 12 jaar. Mechelen is echt weer een mooie stad geworden om in te leven, werken en winkelen. Ik ben fier dat ik daaraan heb kunnen bijdragen. Op mijn terreinen – preventie, diversiteit, welzijn, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking – hebben we grote stappen voorwaarts gezet. Ik ga jullie geen opsomming meer geven van mijn realisaties, daar heb ik denk ik de voorbije jaren genoeg over gecommuniceerd via mijn nieuwsbrief, mijn website en de sociale media.

Nu breekt er dus een nieuwe periode in mijn leven aan. Ik ben op dit moment volop op zoek naar een andere werkuitdaging. En ik denk dat niet iedereen weet dat ik vanaf januari 2013 beschikbaar ben. Als er iemand een interessante uitdaging weet, mag je ze altijd doorsturen. Om het met de woorden van mijn medewerker Robin te zeggen. “Als je Ali in dienst neemt krijg je een geëngageerde, gedreven en harde medewerker die beschikt over veel ervaring en tal van competenties. Je zal het je niet beklagen!”

Ook mijn directe medewerker, Robin Ramakers, is beschikbaar voor iets nieuws. Wij hebben vele jaren samen gewerkt en dit op een fijne manier. Robin is een enthousiaste, flexibele en polyvalente man. Hij heeft goede redactionele vaardigheden, handig met de pc en hij kan goed organiseren.

De komende jaren zal ik dus wat minder in de spotlights staan en dat is na 12 jaar misschien ook eens niet slecht. Dan heb je wat meer tijd voor jezelf en kan je de zaken eens van een afstand bekijken. Mechelen is en blijft mijn lievelingsstad en ik zal er mij altijd voor blijven inzetten!

Met vriendelijke groeten,
Ali Salmi
Afscheidnemend schepen
Advertenties
Categorieën:Algemeen, Nieuwsbrief

Amnesty International voert ook in Mechelen actie

amnesty2012Mechelen steunt de mensenrechten. Niet alleen door in te zetten op de grote tentoonstelling Newtopia, maar ook door de strijd van Amnesty International te steunen. Van 1 tot 10 december, tevens de slotdag voor Newtopia, staan mensenrechten extra in de kijker in onze stad. Vanaf 3 december hangt er een week lang een groot spandoek voor het stadhuis en vrijdagavond op 7 december houdt de lokale Amnesty-groep in de stationshal een verkoop van adventskaarsen en kaarten.

Maak vrijheid van meningsuiting overal even vrij
In 2005 kreeg de Chinese journalist Shi Tao tien jaar gevangenisstraf omdat hij een e-mail naar een vriend stuurde over de studentenopstanden op het Tiananmenplein in 1989. Eerder dit jaar werden drie leden van de Russische punkgroep Pussy Riot veroordeeld tot twee jaar strafkamp omdat ze een protestlied zongen. En in Bahrein kreeg mensenrechtenactivist Nabeel Rajab afgelopen zomer drie jaar cel voor zijn deelname aan antiregeringsprotesten.

Wat is het misdrijf van deze mensen? Niks. Ze hebben enkel op een geweldloze manier een mening geuit. Het recht op vrije meningsuiting wordt uitdrukkelijk gegarandeerd door het internationaal recht, maar vele overheden nemen een loopje met dit fundamenteel mensenrecht. Overal ter wereld worden journalisten, advocaten, opposanten en activisten bedreigd, opgesloten en zelfs vermoord.

Amnesty International vindt dit onaanvaardbaar en strijdt al meer dan een halve eeuw voor het vrije woord. De mensenrechtenorganisatie verzamelt informatie over gewetensgevangenen en voert wereldwijd actie voor hun vrijlating. Amnesty zet zich niet alleen in voor individuele dossiers. Een groot deel van haar werk bestaat uit het overtuigen van nationale en internationale overheden om hun wetgeving en beleid in regel te brengen met mensenrechten.

Amnesty International rekent op uw steun om haar opdracht tot een goed einde te brengen. Help mee vrije meningsuiting te realiseren voor iedereen. Koop een kaars of doe een gift. Mechelen zet alvast haar beste beentje voor.

 Maak vrijheid van meningsuiting overal even vrij met uw vrije bijdrage op BE25 0000 0000 8282.

 Meer info: www.amnesty.be

Werkbezoek Sucre aan Mechelen

delegatie sucreMechelen en Sucre (Bolivia) hebben sinds 1996 een stedenband. Van 3 tot en met 8 december 2012 vindt er een werkbezoek plaats vanuit Sucre aan Mechelen, door een delegatie van het nieuwe stadsbestuur van Sucre. De hoofddoelstelling van het bezoek is het voorbereiden van een actieplan voor 2013 rond duurzame ontwikkeling.

In Sucre is er sinds maart 2012 een nieuwe bestuursploeg aan zet. De nieuwe burgemeester van Sucre, dhr. Moizes Torres, is samen met een 3-koppige delegatie afgereisd naar Mechelen voor een eerste officieel bezoek en wil op deze manier kennismaken met de stad Mechelen, haar werking en de stedenband Sucre-Mechelen.

De delegatieleden zijn:

 • Moizes Torres, burgemeester van Sucre
 • Domingo Martinez, gemeenteraadslid
 • Hugo Marcelo Cortéz Calvimontes, (ex)coördinator bij stadsbestuur van Sucre en vrijwilliger in het comité stedenband
 • Rene Thielemans, vrijwilliger in het comité stedenband en contactpersoon voor de stedenband in Sucre

De doelstellingen van het werkbezoek zijn samen te vatten in volgende punten:

 • De werking van de stad aan de nieuwe bestuursploeg van Sucre voorstellen.
 • Een actieplan voorbereiden voor 2013 rond duurzame ontwikkeling met een focus op afvalverwerking en afvalpreventie, gekaderd in de te behalen doelstellingen binnen het lopende convenant en met de nadruk op bestuurskrachtversterking. Hiervoor leggen ze tijdens het werkbezoek ook een aantal bezoeken af bij IGEMO en IVAREM.
 • De vertegenwoordigers van het comité in Sucre in contact brengen met het Mechels middenveld.

Mechelen en Sucre werken al vele jaren samen. Tijd om even stil te staan, te evalueren en te bekijken waar we in de toekomst naartoe willen. Over de jaren heen zijn al heel veel Mechelaars betrokken geweest bij projecten met Sucre. Al deze mensen – alsook sympathisanten, toekomstige sympathisanten, nieuwsgierigen… willen we ook betrekken bij het werkbezoek. Daarom is er vanavond een ontmoeting geregeld tussen het middenveld en de delegatie uit de Mechelse partnerstad Sucre. De werkgroep Bolivia die in Mechelen de stedenband opvolgt heeft trouwens een evaluatie gemaakt van de samenwerking en zal haar conclusies overhandigen aan de delegatie van Sucre en aan het Mechels Stadsbestuur.

Actie tegen gauwdieven tijdens de eindejaarsperiode

Gauwdieven opereren meestal op drukke plaatsen, waar ze gemakkelijk in de massa kunnen opgaan. Tijdens de komende eindejaarsperiode zullen de Lokale politie, de gemeenschapswachten en de dienst preventie een nieuwe sensibilisatiecampagne tegen gauwdiefstal opstarten.

Het is geweten dat gauwdieven “slachtoffers” kiezen die een risicogedrag vertonen. Bijvoorbeeld mensen die nonchalant omspringen met hun persoonlijke bezittingen, zoals het niet correct afsluiten van handtassen. Tijdens de wekelijkse markt, een braderij, koopjesdagen of de kerstmarkt is er veel volk en zijn de potentiële slachtoffers vaak afgeleid door al wat er rondom hen gebeurt. Via het inzetten van extra patrouilles gemeenschapswachten, zullen we proberen om het risicogedrag dat sommige Mechelaars vertonen te beperken en dus de kans op een gauwdiefstal te doen dalen.

Vanaf 1 december start het verhoogd toezicht door de Lokale politie en de gemeenschapswachten en dit tot en met eind januari. De gemeenschapswachten zullen zeker op drukke winkeldagen en tijdens de Kerstmarkt nadrukkelijk in het Mechelse stadsbeeld aanwezig zijn.

De gemeenschapswachten zullen burgers die risicogedrag vertonen, aanspreken, hen een sensibilisatiefolder overhandigen en de mensen aansporen om in de toekomst hun gedrag aan te passen. De sensibilisatieactie is gekoppeld aan een beloningssysteem: wie het juiste gedrag stelt, of risicogedrag corrigeert, wordt beloond met een handtasdrager voorzien van het logo van de stad Mechelen.

De gemeenschapswachten hebben het ganse jaar door oog voor gauwdiefstallen. Zo hebben ze vorig jaar 764 mensen aangesproken wegens het vertonen van risicogedrag rond gauwdiefstal. Tijdens de eindejaarsperiode wordt er nu extra aandacht besteed aan dit fenomeen.

Via deze sensibiliserende actie hopen we de Mechelaars te wijzen op eventueel risicovol gedrag. Meestal zijn dit kleine zaken, waar men geen of weinig aandacht aan besteed, maar die, indien men er op let, een wezenlijk verschil uitmaken of men al dan niet slachtoffer kan worden van een gauwdiefstal. Het zijn de burgers zelf die het meest kunnen bijdragen tot het voorkomen van gauwdiefstallen. “Geef gauwdieven geen kans” zou dan ook het motto moeten zijn van de mensen.Daarnaast zal een verhoogde aanwezigheid van gemeenschapswachten en lokale politie hopelijk afradend werken voor de gauwdieven.

Voor alle duidelijkheid: ook de politie zal haar werk blijven uitvoeren en actief daders opspeuren en oppakken. Op deze manier hopen we het fenomeen van de gauwdiefstal tijdens de zaterdagmarkt en de eindejaarsperiode te kunnen bannen. De Mechelaars moeten nog altijd volop kunnen genieten van de eindejaarsperiode en niet de dieven!

Categorieën:Persberichten, Preventie

Hou de stoep sneeuw- en ijsvrij

Als we de weersvoorspellingen mogen geloven krijgen we dit weekend misschien de eerste winterprik te verwerken. Als het sneeuwt is het belangrijk dat voetgangers zich zo veilig mogelijk kunnen verplaatsen. De stoep voor een woning proper en veilig houden, is de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. Daarom roept het stadsbestuur iedereen op zijn stoep sneeuw- en ijsvrij te houden en de mensen te helpen die omwille van vakantie, ziekte, ouderdom of handicap niet in staat zijn om sneeuw te ruimen.

De stad heeft een strooiplan uitgewerkt met voorrang voor schoolomgevingen, voor industriegebieden, voor alle trajecten waar openbaar vervoer rijdt en voor andere prioritaire wegen. Ook de meest gebruikte voet- en fietspaden worden meegerekend. Mechelaars moeten echter wel zelf hun stoep vrij houden van sneeuw en ijzel.

De meeste burgers ruimen sneeuw en dat is heel goed. Als we samen er voor zorgen dat de straten en de stoepen sneeuw- en ijsvrij zijn, dan verhoogt dit de veiligheid van alle burgers. We merken helaas wel dat een kleine groep bewoners dit niet systematisch doet. Dit jaar zijn er verscherpte controles door de lokale politie en de gemachtigde ambtenaren. Als je het voetpad voor de woning niet sneeuw- of ijsvrij maakt, loop je het risico beboet te worden. De maximale boete bedraagt €250. Overtreders krijgen eerst een waarschuwing in de bus met de mededeling dat ze zich in regel moeten stellen. Indien de overtreder na deze waarschuwing binnen een redelijke termijn zijn/haar stoep niet sneeuw- en ijsvrij maakt, krijgt hij een briefje in de bus dat hij/zij beboet wordt.

Om deze boete te vermijden moet men dus het voetpad voor de woning- ook huurders- vrijmaken van sneeuw, ijs of ijzel. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en de rioolkolken of straatgoten moeten vrij blijven.

De controles worden altijd aangekondigd. Als er een sneeuwperiode aankomt, zal er een flashbericht op onze facebook-pagina http://www.facebook.com/StadMechelen en op de startpagina van http://www.mechelen.be verschijnen zodat de bewoners herinnerd worden aan de verwachtingen en controles.

Neem je verantwoordelijkheid  

Voor mensen die hulpbehoevend zijn, rekent de stad op de solidariteit van buren, kennissen, familie,… om hen te helpen of hulp aan te bieden bij het sneeuwruimen.

Als stadbestuur doen wij een warme oproep naar iedereen om spontaan hun buren te helpen die omwille van vakantie, ziekte, ouderdom of handicap niet in staat zijn om sneeuw te ruimen. Mechelen is immers niet alleen een gezellige, dynamische en hartelijke stad. Mechelen is ook een zorgzame stad.

Categorieën:Persberichten, Preventie

Veiligheidsberichten voor bedrijven in Mechelen

Een warme, veilige stad, dat wil Mechelen zijn. Veiligheid, civiel maar ook voor ondernemers en industrie, krijgt daarom hoge prioriteit. In het kader daarvan streeft de stad Mechelen, samen met de Lokale Politie, VOKA Kamer van Koophandel, de privébeveiligingsfirma Securitas en de Mechelse bedrijven naar veiligheid op de bedrijventerreinen.

Sinds 2003 bestaat in Mechelen de permanente stuurgroep ‘Veilig handelen en ondernemen – bedrijven’. Binnen deze stuurgroep is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend rond de veiligheid op bedrijventerreinen, dat concreet neerkomt op volgende afspraken / engagementen: 

 • permanente aanwezigheid van een bewakingsfirma tijdens de nacht en het weekend
 • snelle reactie en interventie bij alarm of incident door de bewakingsfirma en de lokale politie
 • tweemaandelijks overleg tussen de bewakingsfirma en de politie
 • informatie-uitwisseling tussen de bewakingsfirma en de politie zodat er preventief opgetreden kan worden
 • de opstart van een gericht informatienetwerk voor bedrijven (naar analogie met het BIN-Z-netwerk voor handelaars)

Schepen van Preventie Ali Salmi: “Vanaf 1 december 2012, wordt dit laatste punt gerealiseerd. Dan start de stad Mechelen in samenwerking met de lokale politie Mechelen en de leden van de stuurgroep ‘Veilig handelen en ondernemen – bedrijven’ met het versturen van veiligheidsberichten aan de bedrijven van Mechelen. Elk bedrijf dat zich inschrijft ontvangt regelmatig berichten die te maken hebben met de veiligheid op het bedrijfsterrein.”

Burgemeester Bart Somers: “Noem het gerust een BIN-B. We gebruiken de expertise die we hebben opgebouwd met het Bin-Z en Bin-H (Horeca) om ook voor onze bedrijven een soortgelijke service uit te bouwen. Alle innovaties die kunnen helpen om onze bedrijven en gebouwen te beveiligen zijn welkom en moeten we toepassen.”

Relevante vaststellingen over vandalisme, inbraak, diefstal of andere criminele activiteiten worden in korte berichten naar de bedrijven verstuurd. Dit verhoogt de alertheid van de bedrijven voor verdacht gedrag en stimuleert het nemen van preventieve maatregelen. Ook tendensen en methodes die criminelen in buurlanden of in naburige steden hanteren, worden opgevolgd en doorgestuurd om bedrijven de kans te geven zich hiertegen voldoende te beschermen.

Ieder bedrijf kan zich inschrijven op deze veiligheidsberichten. Bedrijven die meer informatie wensen over dit initiatief kunnen zich nog inschrijven voor het vormingsontbijt voor bedrijven, dat plaatsvindt op donderdag 29 november vanaf 8u in het Ondernemershuis Oh! (Kanunnik De Deckerstraat 20A). Op dit vormingsontbijt komen naast de uitleg over de veiligheidsberichten, ook het vernieuwde retributiereglement met betrekking tot alarmsystemen aan bod. Inschrijven voor het vormingsontbijt is verplicht via het e-mailadres preventie_en_veiligheid@mechelen.be. Bedrijven die zich willen inschrijven voor de veiligheidsberichten kunnen ook tericht op dit e-mailadres.

Categorieën:Persberichten, Preventie

Griepvaccinatiecampagne 2012

De seizoensgriep is en blijft een belangrijk gezondheidsprobleem. Iedereen kan geveld worden door het griepvirus, maar een bepaalde groep van mensen is bijzonder kwetsbaar. Zij lopen vlugger complicaties op, voornamelijk een longontsteking, en kunnen aan deze complicaties sterven. Deze risicogroep bestaat uit mensen met diabetes, hart- en longaandoeningen en ook alle gezonde 65-plussers.

Gemiddeld krijgt ongeveer 5 tot 10% van de bevolking griep. Wat voor veel mensen slechts een vervelende ziekte is die vanzelf overgaat, kan voor 65-plussers en mensen met een chronische ziekte ernstige bijwerkingen geven. Daarom raadt de Hoge Gezondheidsraad voor hen een jaarlijkse griepvaccinatie aan. De stad Mechelen heeft daarom dit jaar alle thuiswonende 65 jarige Mechelaars aangeschreven om hen het nut van een griepvaccinatie kenbaar te maken.

De keuze voor de doelgroep van 65 jarige komt voort uit een onderzoek waaruit blijkt dat in de leeftijdscategorie 65-69 jarigen er nog te weinig mensen zich laten vaccineren. Vaccinatie is echter de enige manier om u tegen de griep en vooral zijn gevolgen te beschermen. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw opduikt. Elke winter krijgen gemiddeld ongeveer één op de tien mensen de griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven er ook honderden mensen aan de gevolgen van de griep.

Iedereen kan zich echter laten vaccineren. Ikzelf heb het ook laten doen, al behoor ik niet tot de doelgroep. Als u bent gevaccineerd, dan is de kans dat u griep krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, dan wordt u minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. We hopen dan ook dat door deze extra sensibilisatieactie meer mensen zich zullen laten vaccineren en er dus minder gezondheidsrisico’s zullen zijn onder de Mechelaars. Het is slechts een kleine moeite, die een hele hoop ellende kan besparen. Doen dus!

Categorieën:Persberichten, Welzijn